ไม่ว่าจะเป็นการทำสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ เป็นไปไม่ได้เ […]